פרסומים מקצועיים

סקירה והערכה:

משמשת כסוקרת הצעות מחקר עבור המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות מאז 2017.

 

מאמרים ומחקרים אקדמיים בהשתתפותי:

מהודר ע'. אוריינות בריאות, ואוריינות בריאות מקוונת: נגישות למידע בריאותי כמפתח לשוויון הזדמנויות בחברה. קידום בריאות בישראל – כתב עת ישראלי לחינוך וקידום בריאות. חוברת מס' 5, יוני 2014. לקובץ: עפרה-מהודר-אוריינות-בריאות.pdf

מהודר ע', שכטר ל'. המעמד החוקי של תוספי תזונה וצמחי מרפא. כתב העת רפואה ומשפט 2005; גליון 33, עמ' 125-129. לקובץ: רפואה ומשפט

שכטר ל', מהודר ע'. הכנס הרביעי לרפואה משולבת בנושא בריאות האישה בראי הרפואה המשלימה. הרפואה 2004; 148, חוב' י"א, עמ' 831-833. לקובץ: Harefuah1

מהודר ע', בהנחיית שוחט ת' ופינטוב ש (2002). שימוש בשירותי רפואה משלימה ע"י ילדים. הוגש כחלק מהדרישות לתואר מוסמך במדעי הרפואה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א. לקובץ המעודכן: סקר שימוש בשירותי רפואה משלימה ע"י ילדים

Kahan E, Rabin S, Tzur-Zilberman H, Rabin B, Shofty I, Mehoudar O, Kitai E. Knowledge and attitudes of primary care physicians regarding battered women. Comparison between specialists in family medicine and GPs. Family Practice 2000; 17: 5-9. file: Family Practice-2000

Rabin S, Kahan E, Zalewsky S, Rabin B, Herz M, Mehudar O, Kitai E . Primary care physicians’ attitudes to battered women and feelings of self-competence regarding their care. Israel Medical Association Journal (IMAJ) 2000; 2: 753-757. file: IMAJ

Kahan E, Lemesh C, Pines A, Mehoudar O, Peretz C, Ribski M. Workers’ Right-to-Know legislation: Does it work? Occupational Medicine (London) 1999; 49: 11-15. file: Occupational Medicine

קיטאי א', קהאן א', רבין ס', מהודר ע', צור-זילברמן ה'. רופא המשפחה והטיפול בנשים מוכות. כתב העת הישראלי לרפואת המשפחה 1998; 53: 31.

 

מאמר בעריכתי:

קרסו ר', עמיר נ'. מגמות ברפואה המשלימה לקראת האלף השלישי.  הרפואה 1999;  137: 495-498. Harefuah2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינוי גודל גופנים